Bohyňa LADA je Bohyňou lásky, krásy, tvorivosti a posvätnej sexuality.

LADA je prastará Bohyňa Slovanov. Je Bohyňou lásky, krásy, tvorivosti a posvätnej sexuality. Predstavuje zdravú a pravú ženskú esenciu. Ženy, ktoré si rozpomenuli na LADU v sebe prirodzene žijú v súLADE so sebou, so svojimi mužmi, deťmi, blízkymi, prírodou, našou nádhernou krajinou.

Naši predkovia zobrazovali Ladu ako kráľovnú, oblečenú do zlatých šiat, s kráľovskou korunou na hlave. V náručí držala dieťa ako symbol materstva, plodnosti a tvorivosti. Naši prarodičia ju uctievali a nazývali ju Matkou Svetla pre jej tvorivú/zdrojovú energiu. Energia Bohyne LADY je ako prirodzené svetlo, ktoré nemôže byť zastavené a ktoré je chtiac-nectiac uložené v srdci, tele, kostiach slovanských žien.

Veríme, že LA-DA vznikla zo slov LÁska DÁva. Práve to, ako lásku dávať, sprostredkovávať, ale aj prijímať, v sebe kultivovať a sa ňou vyživovať v náročnom, denno-dennom „reálnom“ živote (t.j. láska a seba-láska v praxi) je základným „učivom“ našej školy. Pretože pocit dávania lásky je hlboký, uspokojujúci a opojný.

Všetky sme nositeľkami energie Bohyne Lady, len si stačí spomenúť...