V škole posilňujeme naše základné hodnoty:

  • láska, rešpekt a úcta k sebe aj ostatným,
  • viera v svoje vlastné vedomosti a schopnosti
  • načúvanie múdrosti vlastného tela
  • spoznanie a prijatie svojej mužskej aj ženskej stránky
  • kultivácia svojej zdrojovej=sexuálnej=kreatívnej energie
  • sústredenie na prítomný okamih, vnímanie času ako svojho učiteľa
  • zodpovednosť voči sebe aj ostatným
  • prežívanie radosti, vnímanie krásy a vytváranie harmonických vzťahov