Škola je 9 zážitkových, hĺbkových víkendových seminárov, kde:

  • Učíme sa napojiť na energiu Bohyne LADA. Obnovujeme spojenie s božským zdrojom v nás. Spoznávame samé seba, učíme sa žiť so sebou, so svojím telom, svojimi energetickými cyklami, s prírodou. Objavujeme v sebe lásku k sebe aj k druhým. Učíme sa žiť v prítomnom okamihu, hlboko vo svojom strede, v plynutí, bez stresu, bez iracionálneho strachu z budúcnosti alebo zbytočných výčitiek z minulosti. Učíme sa, ako si udržať energiu Bohyne Lady v bežnom živote.
  • Zdieľame svoje príbehy, lebo vieme, že budeme vypočuté v bezpečí, bez posudzovania a že žiadna informácia neprekročí steny miestnosti. Cez vlastné príbehy sa vieme pochopiť, podporiť, motivovať a inšpirovať.
  • Vodítkom je nám energia Bohyne LADA a jej jednotlivých archetypov>>: Najbližšie sa to asi podobá jungiánskej psychológii.
  • Pracujeme v skupine, pároch alebo individuálne, v uzavretom kruhu žien a v atmosfére absolútnej dôvery. Všetky „cvičenia“ sú dobrovoľné a každá žena ich prevádza svojím vlastným tempom a svojím vlastným, špecifickým, pre ňu prínosným spôsobom.
  • Využívame techniky ako napr. meditáciu, tanec, pohybovú terapiu, prácu s energetickými tokmi, tao, jógu, channelling, podporné rozhovory a starostlivosť o telo. A zažívame aj veľa smiechu a srandy!
  • Hľadáme, rozpoznávame a meníme svoje vzorce správania, nachádzame svoje talenty a dary a učíme sa ich využívať vo svoj prospech aj prospech nášho okolia.
  • To, že pracujeme v uzavretej skupine celý víkend a víkendy na seba nadväzujú, nám umožňuje budovať energiu a ísť do hĺbky. Len v skutočne hlbokom spojení so sebou dokážeme prežiť „AHA“ momenty s veľkým transformačným potenciálom.
  • Priateľstvá, ktoré si počas seminárov vytvárame, nás obohacujú na celý život. Medzi jednotlivými seminármi sa stretávame a navzájom podporujeme. Nesúperíme, ale spolupracujeme. Budujeme zdravé sesterstvo medzi ženami.
  • Prácou cez víkendy posilňujeme naše základné hodnoty, ktoré sú uvedené tu>>: