Aké témy v škole preberáme?

V našej škole používame energiu Bohyne Lady a jej archetypov, t.j. zaoberáme sa hodnotami a vlastnosťami, ktoré tieto archetypy predstavujú. Každému archetypu je venovaný jeden víkendový seminár.

Kráľovná/Zem: Kráľovná v láske a múdrosti vládne svojej ríši. Je si vedomá svojich silných aj tienistých stránok, svojich schopností aj slabostí. Rozhoduje sa, kam zamieri svoju energiu, ale vyžaduje aj zodpovednosť od ostatných. Veľkou oporou je jej pritom jej telo. Počas víkendu sa pozrieme na to, prečo sme v niektorých oblastiach života na kraľovanie už „abdikovali“. Zameriame sa na múdrosť nášho tela a schopnosť informovať nás, čo sa nám vlastne deje. V rituáli privítame štedrosť, plodnosť a hojnosť a uvedomíme si, že sme kráľovnami vo všetkých oblastiach nášho života.

Tá, čo spieva pieseň svoje duše/vzduch: Až keď sa stíšime, započúvame sa do seba, do svojho dychu, pochopíme, že v úplnom tichu a pokoji, hlboko v sebe, nájdeme odpovede na všetky svoje otázky. Pripomenieme si našich predkov, preskúmame to dobré aj zlé, čo nám odovzdali (tzv. hereditárne zaťaženie) a povieme si o rodovej línii. V rituáli sa poďakujeme ženám nášho rodu za ich dary a podporu na našej ceste objavovania ženy v sebe.

Dievča: Vrátime sa do obdobia, kedy sme boli mladými dievčatami - nespútanými, radostnými, divokými, nepatrili sme nikomu, kašlali sme na konvencie, nemali sme obavy z budúcnosti, boli sme verné len sebe. Preskúmame pozitívne stránky toho archetypu, ako aj jeho tienisté stránky. V rituáli sa vrátime do obdobia našej prvej menštruácie a zažijeme láskavé prijatie dievčaťa medzi ženy.

Liečiteľka emócií/voda: Tento víkend sa na chvíľu staneme morskými pannami a ponoríme sa hlboko do nášho vnútra, do mora našich emócií. Naučíme sa s nimi pracovať: rozpoznávať ich, prijímať, nechať plynúť, transformovať alebo „už neslúžiace“ emócie nechať odplávať. V rituáli použijeme očistné vlastnosti vody na zbavenie sa starých, nepotrebných nánosov a vodou osviežené a posilnené si dovolíme nechať sa unášať prirodzeným tokom života, bez zbytočného stresu a odporu.

Matka: Sme matkami svojich detí, ale aj svojich projektov. Energia matky je starostlivá, láskavá, dávajúca, ale niekedy sa v dávaní stratíme a zostaneme úplne vyčerpané. Pozrieme sa aj na vzťah s vlastnou matkou (ktorý je pre nás primárnym vzťahom v živote), na vzťahy s vlastnými deťmi a na bolesť, ktorá v nás zostala po potratoch alebo po nenaplnenej túžbe po dieťati. V rituáli prinesieme nový impulz do života sebe, svojim deťom aj dlho odkladaným projektom.

Múdra vedma: Tento archetyp nám pomôže zamyslieť sa nad tým, či žijeme tak, ako vo svojom srdci naozaj hlboko túžime (či žijeme pre to, pre čo sme ochotní aj zomrieť). Odvážne sa pozrieme hlboko do seba, aj na svoje najhlbšie strachy a tajomstvá, ktoré sme už dlho zametali pod koberec. Rozpoznáme, čo nám už neslúži, a to necháme odísť. V rituáli si prežijeme našu transformáciu a znovuzrodené vykročíme do sveta, pripravené na dôležité zmeny v našich životoch.

Tvorkyňa, objaviteľka svojej cesty/oheň: Tento víkend venujeme rozpáleniu a kultivovaniu nášho vnútorného ohňa. Budeme sa napájať na našu zdrojovú, primárnu, sexuálnu energiu, ktorá sa prejavuje našou kreativitou, spontánnosťou, nespútanosťou a radosťou zo života. Naučíme sa používať svoju divokú energiu v náš prospech, pre naše potešenie, výživu a pre naše projekty. V rituáli si zatancujeme ohnivý tanec s našou kreativitou a dáme si zámer, ako konkrétne by sa naša tvorivosť mala prejaviť v našich životoch.

Milenka: Objavíme v sebe skutočnú milenku: ženu v plnosti a rozkvete, ktorá pozná a miluje samu seba. Ženu, ktorá miluje svoje telo a vie jasne rozoznávať jeho signály. Milenka vie požiadať o to, čo potrebuje, ale aj si určiť svoje hranice. Oboznámime sa s konceptom posvätnej sexuality. Pozrieme sa aj na tienistý aspekt milenky – na ženu, ktorá manipuluje mužmi a berie im ich mužnú silu. V rituáli prijmeme svoje telo ako chrám svojej krásnej duše.

Záverečný seminár - Zasvätenie LADE: Posledný seminár je venovaný integrácii a zasväteniu – slávnostnému prijatiu LADY v sebe. Tak, ako celá škola, aj zasvätenie je dobrovoľným, veselým a výživným časom venovaným sebe. Zasvätením vlastne ženy vyjadrujú svoje prianie stať sa kňažkou Bohyne Lady a žiť tak vo svojom bežnom živote.